1. Påskedag – Tema: Alt blir bra!

Tema: Alt blir bra!

Alt blir bra. Vi har ikke bare et håp som gjelder dette livet, men et håp som strekker seg utover dette livet. 1.påskedag er dagen vi kan glede oss over at graven er tom, og at Jesus lever. Jesus vant over døden for oss, og på samme måte som han stod opp igjen skal vi også gjøre det en dag. Alt blir bra til slutt for den som tror!

Preiketekst: 1Kor 15

Lesetekster:

Bruk anledningen til å lese i Bibelen om påsken. Her finner du et utvalg tekster både fra det gamle og det nye testamentet.

Andaktstekst:

1Kor 15

Andre tekster fra det nye testamentet: Matt 28,1-10 (parallell-tekster: Mark 16,1-8; Luk 24,1-9; Joh 20,1-10); Fil 3,12-21; Apg 2,22-36.

Tekster fra det gamle testamentet: Hos 6,1-3; Sal 16,8-11

Spørsmål til refleksjon og samtale:

Som en hjelp til å reflektere over det du har hørt i andakten og anvende innholdet i eget liv, kan du bruke følgende spørsmål. De kan også brukes til samtale med andre.

  • Paulus sier at hvis ikke Jesus er stått opp, så er troen tom. Hvorfor er det så viktig for troen at Jesus virkelig har stått opp?
  • Hvordan er det Paulus begrunner at oppstandelsen virkelig har skjedd? Les i 1Kor 15, 1-8 om dette.
  • Hva betyr håpet om evig liv for livet her og nå?
  • Hvem kan du dele dette håpet med?

Andre relevante preik.tv-andakter:

Ressurser til familien:

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!