2017 var et bra år for preik.tv

I 2017 har vi på preik.tv hatt:

  • 100 426 økter utført (en økning på 78,73 % fra 56 189 i 2016)
  • 145 605 sidevisninger (en økning på 43,23 % fra 101 657 i 2016)
  • Brukere fra 103 land
  • Brukere fra alle kanter av Norge

De mest besøkte sidene på preik.tv i 2017 er:

Brukerundersøkelse

Vi gjennomførte i desember en brukerundersøkelse. Vi har til nå fått inn 48 svar.

Noe som ikke er nok til å gi noen klare konklusjoner, men det kan gi nyttig feedback uansett.

Videoene våre blir brukt både som andakt på ungdomslag (37,5 %), i en bibelgruppe (6,25%), på skolelaget (4,17%). Men mange ser den bare for seg selv (70,83%).

Preik.tv blir også bruke på andre måter. Som et sted å hente inspirasjon til egne andakter, som en backup dersom andaktsholderen ikke dukker opp osv.

  • Over 70 % svarer at de er svært fornøyd eller ekstremt fornøyd med temaene.
  • Ca 76% er svært fornøyd eller ekstremt fornøyd med andaktsholderne.
  • 75 % er svært fornøyd eller ekstremt fornøyd med den tekniske kvaliteten.

Vi fikk også inn gode tips og innspill til hvordan nettsiden kan bli bedre, og hvilke tema og andaktsholdere vi bør få inn på preik.tv fremover.

Har du ikke svart på brukerundersøkelsen enda?

Du finner brukerunderøkelsen her!

Har du god tid?

Da kan du lese hele rapporten for 2017

Preik.tv rapport for 2017

Bør vi lage preik som vertikal video?

Slik kunne det da sett ut:

Har du noen innspill eller ønsker til oss?

Da kan du skrive en kommentar, eller sende en e-post til Kjetil – prosjektleder for Preik.tv 

Vil du støtte preik.tv slik at vi kan nå enda flere?

Da kan du bruker kontonummer: 3000 23 40212

Merk beløpet med PREIK.TV

Du kan også vippse en gave til: 132353

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!