4 stikkord som oppsummerer Bibelen

Bibelen kan være vanskelig å forstå

Synes du at det kan være vanskelig å lese i Bibelen? Da kan kanskje denne videoen være til litt hjelp.

Bibelen består av 66 bøker, skrevet av mange forskjellige menneskerforskjellige steder over en lang tidsperiode. Selv om det er store forskjeller på innholdet, ulik sjanger, skrivestil og språk er det en stor fortelling som blir formidlet.

Her er 4 stikkord som kan oppsummere den store fortellingen i Bibelen:
Skapelse, syndefall, frelse og fullført.

Vil du finne ut mer om hvordan du kan lese i Bibelen?
Da bør du sjekke ut denne videoen:

Hvordan kan jeg forstå det jeg leser i Bibelen?

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Første Mosebok 1.1
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Evangeliet etter Johannes 1.1-3
I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.

Han var i begynnelsen hos Gud.

Alt er blitt til ved ham,
uten ham er ikke noe blitt til.

Paulus’ brev til romerne 3.23
for alle har syndet og mangler Guds herlighet

Evangeliet etter Matteus 1.21
Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Johannes’ åpenbaring 21.3-4
Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:
«Se, Guds bolig er hos menneskene.
Han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem.
Han skal være deres Gud.

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
For det som en gang var, er borte.»

Spørsmål til samtale og refleksjon:

  • Synes du det er vanskelig å lese i Bibelen? Hvorfor?
  • Hva var mest tankevekkende i denne andakten?
  • Hva tenker du om stikkordet skapelse?
  • Hva tenker du om stikkordet syndefall?
  • Hva tenker du om stikkordet frelse?
  • Hva tenker du om stikkordet fullført?
  • Hvordan kan disse stikkordene hjelpe oss til å forstå det vi leser i Bibelen?

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!