Bevar ditt hjerte

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer.

Ordspråkene 4,23

Vi mennesker er veldig flinke til å sikre steder vi mener er viktig i livet vårt. Men det er ett sted vi virkelig trenger å forsikre oss om at er sikret, fordi det er nødvendig for livet vårt. Det er hjertet vårt.

Ordet ”hjerte” finner vi 572 ganger i Bibelen

Hjerte er personlighetssenteret i oss mennesket: Steder for tankene, følelsene og viljen. Hjerte er ”det indre menneske”. Hjerte er så viktig at det kan bety mennesket, rett og slett: DU er som ditt HJERTE er.

”For som han tenker i sin sjel, slik er han.” (Ord 23,7a). Det er ganske alvorlig…

På samme måte som at en med Twist-posten må verne om sine favoritter – og prioritere inn eller ut det som en ønsker å ha der – må en verne om hjertet sitt og prioritere det som en ønsker at skal få plass der . For hjerte ”lekker ut” det som det har inni der…. Til glede og kanskje også frustrasjon for andre…

Hva er hjertet ditt fylt av egentlig?

Herren ser på hjertet

Når profeten Samuel så på Isai sine sønner for å finne den Gud hadde valgt ut til å lede folket, så han på det ytre: ”Men Herren sa til Samuel: Se ikke på hans utseende og på hans høye vekst! For jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.” (1Sam 16,7).

Når Salomo nøder oss til å bevare, bevokte, beskytte det ene nødvendige framfor de mange viktige, forteller han hvorfor: ”For livet utgår fra det.” (Ord 4,23).

Det store skrekkscenariet for Jerusalems ”heimevern”, var et angrep mot byens eneste vannkilde. Hvorfor? Fordi det vil gjøre stor skade og byens forsvar ville ikke makte å bevare, bevokte og beskytte byen uten kilden med rent vann. Bibelen forteller oss at hjertet må bevares, bevoktes og beskyttes, fordi i det er livets kilde. Det påvirker absolutt hele kroppen din…

Satan vet at om han forgifter vårt hjerte, kan han bruke vår tanke og tale, handlinger og holdninger til å stjele, ødelegge og drepe: ”Et godt menneske bærer fram det som godt er, av hjertets gode forråd. Og et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd. For det hjertet flyter over av, det taler hans munn.” (Luk 6,45).

Faderen vet at om Han får rense vårt hjerte, kan Han bruke vår tanke og tale, handlinger og holdninger til å avsløre det falske, frelse fortapte, fornye forkomne, forløse fanger og lege det ødelagte: ”Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.” (Joh 4,14 jf Rom 6,8-18).

Du kan ikke vaske hjerte ditt selv, men du velger hvilket ”byrå” du vil gi det til…

Jesus er hjertets beste beskytter!

”Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.” (Fil 4,6-7).

Du bestemmer hva du vil bære med deg fra dagen i dag inn i dager som kommer: ”For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd – gi akt på det!” (Fil 4,8).

Hjertet er et verdifullt sted, for livet utgår fra det. Vi vil bevare, bevokte og beskytte det idet vi, ikke bare inviterer innom, men be Jesus inn som Herre i vårt hjerte (1Pet 3,14b).

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Spørsmål til samtale:

  • Hva er ditt hjerte fylt av?
  • Hvordan bevarer du ditt hjerte?
  • Hvordan kan vi sammen hjelpe hverandre til å ta vare på hjertene våre?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!