Arve Fiskerstrand

Mennesket lever ikke av brød alene

“Mennesket lever ikke av brød alene,
men av hvert ord som kommer fra Guds munn.” Hva betyr dette?

Er du død eller levende?

For å si det på en annen måte:
Er du levende, eller døende?

Er du fri?

Hva er egentlig frihet?
Hva er det å være virkelig fri?

Scroll to top