Christian Lilleheim

Hva kan du lære av salmene til David?

Trenger du å lytte til evig poesi?
Da bør du åpne Bibelen og lese i Salmenes bok. Se denne videoen med Christian Lilleheim og finn ut mer om hva du kan lære av Salmene til David.

Jesus er en større og bedre David

Du kjenner kanskje historien om David og Goliat?
Men vet du at den historien lærer oss noe om Jesus?

En mann etter Guds hjerte

Det aller første og siste vi får høre om David i Bibelen er den samme setningen. At han var en mann etter Guds hjerte. Hva var det med David som gjorde at han var etter Guds hjerte?

Gud har noe bedre for deg

Når Gud tar noe bort fra livet ditt, så ikke sørge, men gled deg over hva han legger til i livet ditt. Det er sunnere, det er bedre, det er mer likt ham. Det er til ditt beste.

Jesus døde i vårt sted

Hva vil det si at Jesus døde i vårt sted?
I denne videoandakten får du hjelp av ungdomspastor Christian Lilleheim til å forstå dette.

Scroll to top