Eivind Landro

Jesus vil at du skal være hans disippel

Jesus vil at du skal være hans disippel, men hva er egentlig en disippel?
Og hva vil Jesus at en disippel skal gjøre?

Jesus vil at du skal representere Gud

Hvordan kan vi representere Gud?
Vi representerer Gud i et fellesskap med andre
Vi er Guds folk. Det kan vi ikke være på egen hånd.

Jesus vil at du skal være en del av Guds folk

Hva vil Jesus med deg og meg? I denne andakten får du høre at Jesus vil at vi skal være en del av Guds folk her på jord. Vi skal være prester for Gud! Men hvordan fungerer egentlig det?

Jesus vil at du skal følge ham

Hva betyr det egentlig å følge Jesus?
Og hvordan ser dette ut i praksis?
Denne andakten er Del 2 i en serie som heter: Hva vil Jesus med deg?

Hvorfor tror du på Jesus?

Er Jesus kun en gratis billett til Himmelen, eller? Dette er andakt 1 i en serie som heter “Hva vil Jesus med deg?”

Scroll to top