Inge Wilhelm Økland

Har du noen forbilder?

Hvem ser du opp til?

De fleste mennesker har noen de ser opp til, noen forbilder.
Det kan være foreldre, venner eller kjendiser.

Er Jesu oppstandelse troverdig?

Oppstandelsen er viktig! Kristendommen står og faller på Jesu oppstandelse.
Sto Jesus virkelig opp fra de døde? Er det et historisk fakta? Dersom det ikke stemmer, faller den kristne troen i grus.

Søskenkjærlighet

Hva er kristen søskenkjærlighet?
I denne andakten ser Inge Wilhelm Økland på historien om Onesimus og Filemon.

Er det noe vi kan lære om kristen søskenkjærlighet av denne fortellingen?

Scroll to top