Jarle Haugland

Menighetens kall er å følge Jesus

«Følg meg,» sa Jesus. Dette kallet er fortsatt kjernen av hva det vil si å være en disippel, en etterfølger av Jesus.

Bare den som lytter, fortjener å bli hørt

Lytter du?
Ved å lytte, viser man respekt og interesse for den andre!

All sannhet, godhet og skjønnhet kommer fra Gud

Gud er opphavet til og skaperen av all sannhet, godhet og skjønnhet. Hva betyr det for oss i møte med mennesker og media?

Varig forandring kommer innenfra

Vi tror at indre overbevisning om veivalg i lengden vil være en sterkere drivkraft enn ytre press eller overtalelse. Skal vi se en varig forandring må hjertene endres.

Å gjøre utretter mer enn å mene

Det er lurt å se etter muligheter for å gjøre noe med det du mener noe om.

Scroll to top