Johannes Kleppa

Hva betyr det at Bibelen er evangelium?

Hva betyr evangelium? Hva innebærer evangeliet? Lurer du på det, da bør du se denne videoandakten med Johannes Kleppa!

Hva betyr det at Bibelen er lov?

Bibelen fungerer som lov og evangelium. Dersom vi skal forstå Bibelen rett, er det å skille riktig mellom lov og evangelium enormt viktig.

Hva betyr det at Bibelen er åpenbaring?

Det finnes mange måter å beskrive innholdet i Bibelen.
Den blir kallet ”Den hellige skrift” og ”Guds ord”.
I denne videoandakten deler Johannes Kleppa noen tanker om at Bibelen først og fremst er åpenbaring.

Scroll to top