Kjetil Vatsøy

Hva kan vi lære av Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego?

Har du hørt historien om Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego?
I denne andakten deler Kjetil Vatsøy noen tanker om hva vi kan lære av denne historien fra Daniels bok.

Fred med Gud

Jesus sa:

Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. (Johannes 14. 27)

Hva mente Jesus med dette?

Kjetil Vatsøy deler noen tanker om hva som er forskjellen på den fred verden gir, og den fred Jesus kan gi oss.

Scroll to top