Otto Mathias Dyrkolbotn

Hvordan kan jeg få et evig liv?

Hva betyr dette å bli «født på ny», og hvordan får et menneske evig liv?

Hva var det Jesus kom for?

Jesus innleder sitt offentlige virke med å holde en tale i synagogen i hjembyen Nasaret. Her får vi et glimt av Jesu programerklæring som er hentet fra en profeti om Messias i Jesaja.

Hva føler Gud for deg? Del 3

Gud har sterke følelser for deg Uansett hvem du er, og hvor du er i livet! Se denne videoandakten, og lære mer om dette! Dette er del 3 av 3 om dette temaet!

Hva føler Gud for deg? Del 2

I denne videoandakten, som er del 2 av 3, er det historien om sølvmynten som ble funnet igjen som er i fokus.

Hva føler Gud for deg? Del 1

Gud har sterke følelser for deg Uansett hvem du er, og hvor du er i livet! Se denne videoandakten, og lære mer om dette! Dette er del 1 av 3 om dette temaet!

Scroll to top