Ragnar Ringvoll

Jesus er veien

Veien til Gud er ferdig!
Det er ingen bompenger. Det er aldri stengt på grunn av veiarbeid. Veien til Gud er Jesus, og veien er åpen og klar for deg, dersom du vil gå på den.

Gud har inderlig medfølelse med deg

En far kan føle på inderlig medfølelse når han ser et barn har det vondt. Gud har også inderlig medfølelse når han ser på oss mennesker.

Scroll to top