Jesus er veien

Veien til Gud er ferdig!
Det er ingen bompenger. Det er aldri stengt på grunn av veiarbeid. Veien til Gud er Jesus, og veien er åpen og klar for deg, dersom du vil gå på den.