Hva kan du bidra med?

Hva tenker du om det å være med å bidra i en kristen sammenheng?
Kanskje sammenligner du deg med andre, og tenker at du ikke har så mye å komme med i forhold til de?