Ruben Lie Monsen

Hvor vil Gud at du skal bo?

Lar du Jesus få bestemme hvor du skal bo?
Hva med å flytte til en plass der det ikke er så mange andre kristne?

Hvordan leve som en kristen?

Når du tror på Jesus er du Guds barn.
Gud er din Far!
Du kan komme nær til Gud gjennom Bibel og bønn.

Jesu oppstandelse

Hva har det å si for kristen tro, dersom Jesus ikke sto opp fra de døde?
Det er ganske avgjørende…

Hvorfor kom jesus til jorden?

“For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.”
Dette sier Jesus i Lukas 19.10.
Hva mente han med dette?

Hvem var Jesus?

Har du studert evangeliene for å se om Jesu liv og lære passer sammen?

Scroll to top