Tom Button

Du kan ikke betale for Guds nåde

Historien om Naaman lærer oss noe viktig om Guds nåde. Den kan nemlig ikke kjøpes for penger. Men vi kan ta imot nåden gratis.

Gud er ikke uordens Gud

I denne andakten deler Tom Button noen tanker om at det var troen på en Gud som har skapt orden i universet, som var med å la grunnlaget for vitenskapen.

Scroll to top