Den salvede – Messias

Hva vil det si å være salvet?

På bibelsk tid hadde de nok også olje i mat, men i gammeltestamentlig tid ble oljen også brukt til å salve personer til viktige tjenester – kongen, presten og profeten ble salvet og innviet til tjeneste.

Salvet av Guds Ånd

Hos profeten Jesaja leser vi om en skikkelse som sier at han er salvet, eller som det blir sagt om er salvet av Guds Ånd. Han kalles og for Herrens tjener og skal ha betydning både for Israelsfolket og hedningefolkene, og han skal måtte lide og dø.
Han er den salvede – Messias på hebraisk – konge, prest og profet i egen person.

Var det Jesus Jesaja pekte frem mot?

Var Jesus den salvede?

Adventskalender

Denne andakten er en del av adventskalenderen vår for 2015 som er produsert i sammarbeid mellom Preik.tv og ForOss.no

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Jesaja 61.1-2

Herren Guds ånd er over meg,
for Herren har salvet meg.
Han har sendt meg for å forkynne
et godt budskap for hjelpeløse,
for å forbinde dem
som har et knust hjerte,
rope ut frihet for dem
som er i fangenskap,
og frigjøring for dem som er bundet,

for å rope ut et nådens år fra Herren
og en hevnens dag fra vår Gud,
for å trøste alle som sørger

Evangeliet etter Lukas 4.20-21

Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham.
Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.»

Spørsmål til samtale:

  • Hva fikk denne andakten deg til å tenke på?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!