Er det Bibelen sier om Himmelen gode nyheter for alle?

Bibelen tegner et flott bilde av hvordan Himmelen skal være.

Ingen tårer, ingen død, ingen ting som lenger skiller oss fra Gud.
Bare godt for all evighet.

Det skulle en jo tro at var en god nyhet for alle.

Men er det slik?

Er det sånn at alle kommer til Himmelen?

Kanskje dette med Himmelen ikke er en god nyhet for deg?
Eller kanskje det nettopp er en ekstremt bra nyhet…

Lytt til det Christian Lilleheim deler om dette i denne videoandakten.

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Johannes’ åpenbaring 21.3-5

Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa:
«Se, Guds bolig er hos menneskene.
Han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud selv skal være hos dem.
Han skal være deres Gud.

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
For det som en gang var, er borte.»

Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Evangeliet etter Johannes 14.1-6

La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!

I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.»

Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?»

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Spørsmål til samtale:

  • Hvordan er din umiddelbare reaksjon på det Christian deler i denne andakten?
  • Hvorfor kan ikke Gud slippe alle inn i Himmelen?
  • Hvorfor er nyheten om Himmelen, en dårlig nyhet for de som ikke tror på Jesus?
  • Hva mener Jesus når han sier
    «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. »?
  • Hvorfor tror du noen takker nei til invitasjonen fra Jesus om å bli med til Himmelen?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!