Er du en del av fellesskapet?

Er du med i et kristent fellesskap?

Runar Landro er Pastor på Fredheim i Sandnes.

Her deler han noen tanker om hva det vil si å bli “lagt til menigheten”.

To gode grunner til at du som tror på Jesus bør være en del av et kristent fellesskap:

Du trenger fellesskapet og fellesskapet trenger deg!

Hør hva du kan få utav det å være i en forsamling, og hør hva du kan bidra med.

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Apostlenes gjerninger 2.41

De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.

Forkynneren 4.9-10

Det er bedre å være to enn én;
de får god lønn for sitt strev.

For om de faller, kan den ene
hjelpe den andre opp.
Men stakkars den som er alene!
Faller han, er det ingen
som kan reise ham opp.

Spørsmål til samtale:

  •  Hvordan var din umiddelbare reaksjon på andakten?
  • Trenger du et fellesskap?
  • Trenger fellesskapet deg?
  • Hvordan kan vi styrke fellesskapet der du er?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!