Er Gud sint og urettferdig?

“Gud er sint og urettferdig”

Dette er påstanden til Kenneth Hjortland i denne andakten.

Men du må få deg hele videoen for at du skal forstå hva han mener.

Spørsmålet blir hva er Gud sint på? Og hvorfor kan det oppleves som om Gud er urettferdig?

Undersøk nærmere

For å forstå dette med Guds vrede og hvordan vi mennesker skal unngå den kan du lese om forsoning på ForOss.no

Del gjerne denne andakten

Dersom du tror at andre trenger å få høre det som Kenneth snakket om er det flott om du deler denne videoen!

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Paulus’ brev til romerne 1.18

Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett.

Paulus’ brev til kolosserne 1.21-22

Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige ville han føre dere fram for seg.

Evangeliet etter Matteus 20.1-16

For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården.

Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også! Jeg vil gi dere det som er rett.’ Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme.

Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: ‘Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?’ ‘Fordi ingen har leid oss’, svarte de. Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også.’

Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: ‘Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de siste og gå videre til de første.’ De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver.

Da de første kom fram, ventet de å få mer; men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa: ‘De som kom sist, har arbeidet bare én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.’

Han vendte seg til en av dem og sa: ‘Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå! Men jeg vil gi ham som kom sist, det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god?’  Slik skal de siste bli de første og de første de siste.»

Spørsmål til samtale og refleksjon:

  • Hvordan var din umiddelbare reaksjon på andakten?
  • Hva er Gud sint på, og hvorfor?
  • Hvorfor kan det oppfattes som om Gud er urettferdig?
  • Les lignelsen Jesus forteller i Matteus 20.1-16. Hva synes du om denne historien?
  • Hva provoserer deg mest i andakten?
  • Hvordan kan vi mennesker unngå Guds vrede?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!