Er nåden urettferdig?

Har du noen gang sammenlignet din og Gud sin måte å tenke rettferdighet på?

Eller har du opplevd som broren til den bortkomne sønnen – at det var litt urettferdig med den der nåden? Har det vært vanskelig å tilgi noen, fordi de fortjente det rett og slett ikke?

Ufortjent tilgivelse – det er et ekstremt mektig begrep… Og for de menneskene som opplever det, kan det forandre alt…

Vi er ikke frelst bare fordi vi var syndere, men vi er frelst fordi vi var fortapte Guds barn som han oppsøkte og vant tilbake ved Jesus Kristus i påsken. Frelst til det Han skapte oss til i utgangspunktet, og ”ikke bare” å komme fram til himmelen.

Dersom vi er igjenvunnede og igjenfunnede Guds barn – og ikke ”bare” frelste syndere – så er kanskje mulighetene langt større og flere for oss? Og ikke minst frimodigheten til å våge å tro både på seg selv, tro på andre og tro på Gud…?

Eller hva tenker du?

Det er ikke noe du kan gjøre, verken på et fly eller i livet som kan skille deg fra Guds kjærlighet, Guds nåde, Guds tilgivelse, Guds velsignelse eller Guds frelse. Du må i såfall selv be om en mellomlanding der du velger å gå av flyet. Det står du fri til, såpass velvilje er det å finne her – men det er det evt. valget ditt (og ikke synden din) som avgjør….

Aldri la noen la deg tro noe annet! La ikke mennesker hindre deg å ha frimodighet og tro på at du er tilgitt og fri når du kommer til Jesus med det – Han vil til og med hjelpe deg å rydde opp i eventuelt rot og konsekvenser av handlingene du gjør i løpet av turen.

Kanskje du har noen venner som vil hjelpe deg med det også – noen som vil være med å bære byrder sammen med deg når livet er tøft?

Håper du har med deg noen slik venner på flyet (og i livet), som unner deg tilgivelse og nåde. Som ikke reagerer slik som broren til den bortkomne sønnen, som fikk oppleve ufortjent tilgivelse – altså ekte nåde – da broren hans kom tilbake.
Det var tungt å se at han fikk fest og feiring når han hadde såret familien slik han hadde gjort da han drog. Det er forståelig, og menneskelig å tenke at det er urettferdig.

Nåden er urettferdig i menneskets fornuft – den ER rett og slett ufortjent!

La Ingrid utfordre deg i denne videoandakten

Ingrid Kvam Steinshamn er rektor på den nye Møre barne- og ungdomsskule Skodje.

Hun er gift med Per Arne, og mamma til Anders, Sara Emilie og Samuel.

Ingrid har lang fartstid i ImF-Norge, både lokalt på Frekhaug, på hovedkontoret på Bildøy og nå i Sunnmøre krets.

Ingrid brenner for hverdagene, der kristne kan øve seg på å følge Jesus….litt og litt, en dag om gangen…

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her

Aktuelle bibelvers:

Evangeliet etter Johannes 14.6

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Paulus’ brev til efeserne 2. 8-10

For av nåde er de frelste, ved tru. Det er ikkje dykkar eige verk, det er Guds gåve. Og det kviler ikkje på gjerningar, så ingen skal skryta av seg sjølv. For vi er hans verk, skapte i Kristus Jesus til gode gjerningar som Gud på førehand har lagt ferdige så vi skulle vandra i dei.

Paulus’ brev til romerne 8.1

Så finst det no inga fordømming for dei som er i Kristus Jesus.

Paulus’ brev til romerne 3.22-24

Dette er Guds rettferd som blir gjeven ved trua på Jesus Kristus til alle som trur. Her er det ingen skilnad, 23 for alle har synda og manglar Guds herlegdom. 24 Men ufortent og av hans nåde blir dei kjende rettferdige, frikjøpte i Kristus Jesus.

Spørsmål til samtale:

  • Hva var din umiddelbare reaksjon på andakten?
  • Hva synes du om bilde med fluen som strever for å holde flyet i luften fra innsiden?
  • Hva fikk denne andakten deg til å tenke på?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!