Fra Egypt kalte jeg min sønn

Som Herren har talt…

I Matteusevangeliet finnes det en rekke sitater fra Det gamle testamente der evangelisten gjør uttrykkelig oppmerksom på at et gammeltestamentlig skriftord går i oppfyllelse i noe Jesus gjør eller sier.

Disse skriftsitatene kalles ofte for refleksjonssitater: Evangelisten reflekterer over eller tenker igjennom hvordan en begivenhet i Jesu liv eller noe han sa oppfyller et løfte som er gitt tidligere. Han uttrykker dette formelaktig slik: «det (ordet) skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten».

Det er 11 slike refleksjonssitater eller oppfyllelsessitater i Matteusevangeliet, seks av dem er med i adventskalenderen vår, og i dagens luke i kalenderen finner vi det tredje av dem.

Flukten til Egypt

Det er i avsnittet om Josef og Maria som må flykte med Jesubarnet til Egypt fordi kong Herodes vil drepe det. Når Herodes er død, kan den lille familien forlate Egypt og reise tilbake til Israel og slå seg ned i Nasaret i Galilea.

Matt 2,13-15:
Herrens engel viste seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn.

Sitatet er fra Hos 11,1. «min sønn» er her en betegnelse på israelittene, Guds folk (jf. 2 Mos 4,22). Profeten minner om Guds frelsesgjerning mot israelittene den gang de var i fangenskap i Egypt: Da «kalte» han dem, det vil si: førte han dem ut, ut fra fangenskapet i Egypt og inn i det lovede land.

Tolket av Matteus

Matteus visste nok utmerket godt at Hos 11,1 i sin opprinnelige sammenheng handlet om dette, om Guds frelsesgjerning for sitt folk. Men han tolker dette Hosea-sitatet slik at det også blir et sted om Jesus som Guds Sønn, det er en link fra Hos 11,1 til Jesu opphold i Egypt og til at han vender tilbake derfra til sitt hjemland.

Typologisk tolkning

Denne tolkningen er ikke så tilfeldig som den kanskje kan synes. Den fremkommer ved bruk av en kjent tolkningsmetode som i fagterminologien kalles typologisk: Personer og begivenheter i GT tolkes som ‘typer’, forbilder, på fortellinger i Det nye testamente: Farao og hans drapsordre mot israelittiske guttebarn i Egypt blir type på Herodes’ barnemord i Betlehem. Som farao ikke kunne gjøre Moses noe (2 Mos 2,15), kan Herodes ikke virkeliggjøre sin plan om å drepe Jesusbarnet. Israelittenes opphold i Egypt blir forbilde for den hellige families opphold der etter flukten fra kong Herodes. Slik det en gang gikk med Israelsfolket, «Guds sønn», skulle det gå med Jesus, Guds enestående Sønn, Gud «kalte» dem begge i sin omsorg og kjærlighet «fra Egypt».

Israels historie gjenspeiles i Jesu historie og når sin oppfyllelse i ham. Jesus representerer sitt folk. Hans komme til sitt folk er forberedt i Den hellige skrift.

Adventskalender

Denne andakten er en del av adventskalenderen vår for 2015 som er produsert i sammarbeid mellom Preik.tv og ForOss.no

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Spørsmål til samtale:

  • Hva fikk denne andakten deg til å tenke på?
  • Hva tenker du om måten Matteus tolker tekstene i GT?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!