Fred med Gud

Fred etterlater jeg dere…

Jesus sa:
Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. (Johannes 14. 27)

Hva mente Jesus med dette?

Var det en god følelse, eller var det noe langt mer en dette?

Kjetil Vatsøy deler noen tanker om hva som er forskjellen på den fred verden gir, og den fred Jesus kan gi oss.

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Paulus’ brev til kolosserne 1.21-22
Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke på grunn av deres onde gjerninger. Men nå har han forsonet dere med seg selv, da Kristus led døden med sitt jordiske legeme. Hellige, uten feil og uangripelige ville han stille dere fram for seg.

Rom 5.1
Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.

Jesaja 43.25
Jeg, ja jeg, er den som utsletter
dine misgjerninger for min skyld;
dine synder kommer jeg ikke mer i hu.

Spørsmål til samtale:

  • Hva forbinder du med ordet fred?
  • Hva er viktigst, følelsen av fred, eller en ekte tilstand av fred?
  • Hvem er det som har fred med Gud?
  • Hvorfor er det viktig å ha fred med Gud?

Anbefalt bok

  • Veiledning til fred av C.O. Rosenius

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!