Gud har inderlig medfølelse med deg

Har du noen gang kjent på inderlig medfølelse?

En far kan føle på inderlig medfølelse når han ser et barn har det vondt.

Gud har også inderlig medfølelse når han ser på oss mennesker.

Mange tror kanskje at Gud er som en sint far, som ønsker å straffe. Men det er ikke tilfelle.

Hvordan Gud vil ta seg av oss mennesker, får vi et bilde av i lignelsen om den barmhjertige samaritan.

I denne videoandakten deler Ragnar Ringvoll noen tanker om denne lignelsen, og av sin erfaring i møte med Gud.

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Den barmhjertige samaritanen

Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» Jesus tok dette opp og sa:

«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: ‘Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.’

Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»

Evangeliet etter Matteus 9.36

Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter.

Spørsmål til samtale:

  • Har du noen gang opplevd inderlig medfølelse med noen?
    Del gjerne en historie…
  • Hvorfor har Gud inderlig medfølelse med oss mennesker?
  • Hva kan vi lære av lignelsen om den barmhjertige samaritanen?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!