Hosea – en litt annerledes kjærlighetshistorie

Har du lest boken til Hosea i Bibelen?

Hosea fikk et litt merkelig oppdrag av Gud. Han fikk beskjed om å gifte seg med en prostituert. Hva var poenget med dette? Kan vi lære noe av denne historien i dag?

Anne Lise Søvde er Daglig leder i NORME, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering.

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Les boken til Hosea på Bibel.no 

Hosea 2.19-20

Jeg vil trolove meg med deg for alltid. Jeg vil trolove meg med deg i rettferd og rett, i miskunn og barmhjertighet.
Jeg vil trolove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren.

Paulus’ andre brev til Timoteus 2.13

Er vi troløse, så er han trofast,
for han kan ikke fornekte seg selv.

Finn ut mer om Hosea:

“For at Hosea skulle være et levende tegn for det troløse Israel befalte Gud ham å gifte seg med en kone som ville være troløs mot ham. Konen Gomers utroskap var et speilbilde på nasjonens åndelige utroskap. Hoseas usvikelige hengivenhet og trofasthet mot henne, uttrykt gjennom at han kjøpte henne fri fra slavemarkedet og ga henne tilbake hennes tidligere status, var et bilde på Guds holdning mot det egenrådige Israel.“ – bibelsiden.no 

Les mer her!

Spørsmål til samtale:

  • Hvorfor fikk Hosea dette oppdraget av Gud?
  • Hvordan var Gomer sin oppførsel mot Hosea, et bilde på Israel (og vår?) oppførsel mot Gud?
  • Hvordan var Hosea sin oppførsel mot Gomer, et bilde på Gud sin oppførsel mot Israel (og oss)?
  • Kan du komme på andre steder relasjonen mellom Gud og mennesker blir sammenlignet med et ekteskap?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!