Hva betyr det at Bibelen er åpenbaring?

Hva er Bibelen for noe?

Det finnes mange måter å beskrive innholdet i Bibelen.
Den blir kallet ”Den hellige skrift” og ”Guds ord”

I denne videoandakten deler Johannes Kleppa noen tanker om at Bibelen først og fremst er åpenbaring.

Hva betyr åpenbaring?

  • Et budskap fra Gud har blitt gitt til oss mennesker.
  • Noe som var skjult er blitt gjort kjent.

Det budskapet vi kan finne i Bibelen, er ikke noe mennesker har komt på av seg selv, men det er noe Gud har meddelt oss.

Dette er først og fremst informasjon om hvem Gud er,
hvem vi mennesker er og hvordan vi kan komme i et rett forhold til Gud.

Dette er del 1 i en serie med 3 videoer.

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Hva betyr det at Bibelen er…

Denne andakten er del 1 i en serie med 3 andakter om Bibelen som åpenbaring, lov og evangelium.

Del 2 finner du her!

Aktuelle bibelvers:

Paulus’ første brev til korinterne 2.9-10

Men som det står skrevet:
Det intet øye så og intet øre hørte,
det som ikke kom opp i noe menneskehjerte,
det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham,
det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.

Johannes’ første brev 4.9

Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss,
at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden
for at vi skulle leve ved ham.

Paulus’ brev til Titus 2.11

For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker.

Spørsmål til samtale:

  • Hva er det første du tenker på når du hører ordet åpenbaring?
  • Var det ord Johannes brukte som var vanskelige å forstå?
    Som for eksempel ”etla”…
    Hva tror du det betyr?
  • Gud er ikke stille, han har noe å si til deg i dag. Hvorfor tror du Gud har gitt deg en så stor bok som Bibelen?

Anbefalt bok:

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!

1 kommentar

Kommentarer er stengt.