Hva betyr det at Bibelen er evangelium?

Hva er evangelium?

Hva betyr det at Guds ord er evangelium?

Guds ord er både lov og evangelium. Love sin funksjon er å vise oss at vi har et problem, vi bryter nemlig Guds lov og er derfor det Bibelen kaller for syndere. Og syndens lønn, eller konsekvens, er døden.

Heldigvis sier Bibelen noe mer enn dette, den forteller oss hva som kan løse vårt problem. Denne løsningen er en god nyhet, og det er det evangelium betyr.

Det er en god nyhet at vi kan få tilgivelse for det vi gjør galt. Det er en god nyhet at vi i stede for døden kan få et evig liv som gave.

Evangeliet

– Det handler om en gave Gud vil gi til deg og meg. Det er gratis for oss.
– Det kostet Gud dyrt å kunne gi oss denne gaven. Prisen Gud betalte var Jesus sitt liv.

Hva betyr det at Bibelen er…

Denne andakten er del 2 i en serie med 3 andakter om Bibelen som åpenbaring, lov og evangelium.

Del 1 finner du her!

Del 2 finner du her!

Last ned:

Aktuelle bibelvers:

Paulus’ brev til romerne 1.16-17

For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.

Paulus’ brev til romerne 3.19-20

Vi vet at alt det loven sier, er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden stå skyldig for Gud. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet (nådestol) for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått.

Paulus’ brev til romerne 6.23

Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Les mer:

Spørsmål til samtale:

  •  Hva er en lovgjerning?
  • Hva betyr ordet soning?
  • Hvorfor kan Gud tilgi oss når vi synder?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!