Hva betyr det at Bibelen er lov?

Bibelen fungerer som lov og evangelium

Dersom vi skal forstå Bibelen rett, er det å skille riktig mellom lov og evangelium enormt viktig.

Loven er Guds krav som døder, evangeliet er ordet om nåden som gir troen og dermed livet i Kristus Jesus. Loven og evangeliet går sammen gjennom både det gamle og det nye testamente. Det er Gud som taler i dem begge: Gud anklager og dømmer (det er loven), Gud tilsier syndenes forlatelse og evig liv (det er evangeliet)
C.F. Wisløf

I denne videoandakten deler Johannes Kleppa noen tanker om hvordan Bibelen fungerer som lov.

3 måter Gud bruker loven

1. Til bruk i samfunnet
De moralske reglene det vil være godt for alle mennesker å følge.
Veiledning på det menneskelige plan om hva som er rett og galt.
De 10 bud er et eksempel på dette.

2. Til enkelt mennesker
Loven som overbeviser oss om at vi er syndere.

3. Til kristne
Sier noe om hvordan kristne bør leve.
Spesielt ser vi dette i formaningene til kristne.

Hva betyr det at Bibelen er…

Denne andakten er del 2 i en serie med 3 andakter om Bibelen som åpenbaring, lov og evangelium.

Del 1 finner du her!

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Paulus’ brev til romerne 7.12-13
Loven er altså hellig, og budet er hellig, rett og godt. Men er da det som er godt, blitt til død for meg? Slett ikke! Det var synden som brukte det gode til å føre meg i døden. Slik skulle det bli klart hvordan synden er. Gjennom budet skulle synden vise seg å være over alle grenser syndig.

Les hele kapittel 7 her

Paulus’ brev til galaterne 3.24-25
Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren.

Les mer:

Spørsmål til samtale:

  • “Loven har som oppgave å vise oss Guds hellighet, hans krav, hans vrede i møte med synden og den fortapelse som en synder fortjener.” – Arild Ove Halås
    Har du merket dette når du leser i Bibelen?
  • Loven stiller “diagnosen” som viser at mennesker er fortapte syndere, evangeliet peker på “medisinen” – at Jesus døde for våre synder. Ser du at begge deler må være med for at det skal gi mening?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!

1 kommentar

Kommentarer er stengt.