Hva betyr navnet ditt?

Har du tenkt på hva navnet ditt betyr?

De fleste av oss har et navn som også har en bestemt betydning.
(Navnet Ingvald betyr forresten «Den herskende guden Ing»)

Navnet ikke så viktig…

Men for oss i dag er det ingen spesiell kobling mellom navn og gjerning.
Mellom det vi heter og måten vi opptrer.

Navn i GT

I Det Gamle Testamentet er det oftere en tettere kobling mellom navn og oppførsel.

Eva (den som gir liv) fikk sitt navn fordi hun var mor til alt som lever.
Abraham (far til mange) fikk det navnet fordi han skulle bli far til mange folkeslag.

Andre ganger dukker det opp personer som ikke lever opp til navnet de har fått.
En av disse er kongen Sidkia. Navnet hans betyr «Herren er min rettferdighet», men Sidkia oppførte seg ikke rettferdig, og hadde ikke et rett forhold til Herren.

Profeten Jeremia retter derfor blikket fremover, og kommer med en profeti om en ny konge som Gud skal reise opp. En virkelig rettferdig konge.

Denne kongen får «navnet» (eller tittelen) Adonai zidqenu.

Hva dette navnet betyr, og hvem denne kongen er får du svaret på i denne videoandakten med Ingvald Andre Kårbø!

Adventskalender

Denne andakten er en del av adventskalenderen vår for 2015 som er produsert i sammarbeid mellom Preik.tv og ForOss.no

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Jeremia 23.5-6

Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg reiser opp en rettferdig spire for David.
Kongen skal regjere med visdom
og gjøre det som er rett og rettferdig i landet.

I hans dager skal Juda bli frelst
og Israel bo trygt.
Og dette er navnet han skal få:
Herren, vår rettferdighet.

Paulus’ første brev til korinterne 1.30-31

Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at den som er stolt, skal være stolt av Herren, slik det står skrevet.

Spørsmål til samtale:

  • Hva fikk denne andakten deg til å tenke på?
  • Hva betyr ditt navn?
  • Hvor mange ulike “navn” fikk Jesus?
  • Hva betyr de ulike navnene/titlene som Jesus har?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!