Hva er det å bli å født på ny?

Hva betyr det å bli født på ny?

Gunnar Ferstad forteller i denne videoandakten historien om Nikodemus, en mann som var blitt interessert i Jesus, og som ville vite litt mer om hva Jesus underviste om.

Nikodemus fikk høre om det å bli ”født på ny”.

Et merkelig konsept som Jesus snakker om i Johannes evangeliet kapittel 3.

Finn ut hva dette handler om, og hva dette betyr for deg i dag.

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Evangeliet etter Johannes 3.3-7

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»  «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?»  Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd.  Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’

Paulus’ brev til Titus 3.5

Han frelste oss,
ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger,
men fordi han er barmhjertig.
Han frelste oss
ved badet som gjenføder
og fornyer ved Den hellige ånd,

Spørsmål til samtale:

  • Hvorfor kom Nikodemus til Jesus om natten?
  • ”Født på nytt”. Hva tenker du når du hører dette?
  • Forstår du at Nikodemus ble litt forvirret?
  • Ser du sammenhengen mellom Jesus og slangen i historien om Moses
  • ”Ny fødsel betyr å begynne å tro på Jesus”. Hvorfor tror du Jesus velger å kalle det for en ny fødsel?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!