Hva kan vi lære av Timoteus sitt liv?

Disippelen Timoteus

I denne videoandakten får du vite litt mer om livet til Timoteus.

Kanskje vi har noe å lære, både av Timoteus og de menneskene han hadde rundt seg?

Har du en slik relasjon til noen, som den Timoteus hadde til Paulus?

Lise Marie Thuestad Litlabø, barne- og familiearbeidar i IMS, og liker å ha meterstokk-andakter.

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Apostlenes gjerninger 16.1

Han kom da også fram til Derbe og Lystra. Der var det en disippel som het Timoteus. Han var sønn av en troende jødisk kvinne, og faren var greker.

Paulus’ første brev til Timoteus 1.1-2

Paulus, Kristi Jesu apostel etter befaling fra Gud, vår frelser, og fra Kristus Jesus, vårt håp, hilser Timoteus, mitt ektefødte barn i troen: Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre!

Paulus’ brev til filipperne 2.22

Men dere vet at Timoteus har bestått sin prøve. Han arbeidet for evangeliet sammen med meg, slik en sønn hjelper sin far.

Paulus’ første brev til Timoteus 1.18-19a

Timoteus, mitt barn, slik er oppdraget jeg nå overgir til deg, i samsvar med de profetiene som før er talt til deg. Ved dem skal du stride den gode strid i tro og med god samvittighet.

Du kan lese mer om Timoteus i Bibelen på nett! 

Spørsmål til samtale:

  • Hva tror du Timoteus følte når Paulus inviterte han med på misjonsreise?
  • Han fikk bruke mye tid sammen med Paulus. Hvordan tror du det var å bli disippelgjort av Paulus?
  • Hva kan vi lære av måten Paulus tok seg av Timoteus?
  • Hva kan vi lære av måten han levde livet sitt?
  • Har du noen som forteller deg om Jesus?
  • Er du med og forteller om Jesus til noen?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!