Hva skjer når man dør?

Finnes det håp i møte med døden?

I denne videoandakten deler Per Gunnstein Nes litt om hvordan det var å miste broren sin, på grunn av stormen Dagmar.

Døden og sykdom kan treffe livet som en storm! Og det store spørsmålet er “Hva skjer når man dør ?”

Per Gunnstein forteller at det finnes noe som gir håp, også i møte med sykdom og døden!

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Jeremia 29.11:

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Paulus’ andre brev til korinterne 5.1-8

For vi vet at om det rives ned, dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus, som ikke er gjort med hender. Mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. For når vi slik er blitt kledd, blir vi ikke stående nakne. Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Den som har gjort oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant. Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen, er vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro, uten å se. Men vi er ved godt mot, og helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren.

Paulus’ første brev til tessalonikerne 4.13

Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp.

Evangeliet etter Johannes 5.24

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet

Spørsmål til samtale:

  • Hva tenker du om måten Per Gunnstein deler sin historie om møte med sykdom og død?
  • Tror du det finnes et liv etter døden?
  • Kan du finne flere steder i Bibelen der det står om hva som skjer når man dør?
  • Hvordan skiller det kristne synet på døden seg fra andre livssyn?
  • Hva tror du Jesus mener med det han sier i Johannes 5.24?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!