Hva vil det si å være lys og salt i verden?

Hva tenker du om det å være lys og salt i samfunnet vi er en del av?

Emil André Erstad er fra Bergen.
Han studerer Sammenlignende politikk ved UiB, er gift med Kristin, engasjert i KrFU.
Du kan slå følge med Emil André på Twitter.

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers

Evangeliet etter Matteus 5.13-16

Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Spørsmål til samtale:

  • Hvilken funksjon hadde salt på Jesus sin tid?
  • Hva tror du Jesus mente med at disiplene (og kristne i dag) skulle være jordens salt?
  • Er det lett for kristne i dag å trekke seg unna resten av verden, og isolere seg i “kristne gettoer”?
    Hvorfor blir det eventuelt slik?
  • Hvordan kan vi helt praktisk la “deres lys skinne for menneskene” i dag?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!