Hvor mye er et liv verdt?

Hvor mye er ditt liv verdt?

Høsten 2014 sendte regjerningen ut et rundskriv med prinsipper og krav som skal gjelde når man foretar samfunnsøkonomiske analyser. I det rundskrivet har de blant annet viet et avsnitt til verdien av et liv – altså verdien målt i kroner og ører for samfunnet. I rundskrivet settes verdien til 30 millioner kroner, målt ut fra hvor mye man fikk for en krone i 2012. Det betyr at ett liv reddet i en trafikkulykke sparer samfunnet for 30 millioner kroner. For barn dobler man verdien.

I Matt 26:14-16 går Judas, Jesu disippel, til overprestene og spør dem hva som er prisen for Jesu liv:

Da gikk en av de tolv, han som het Judas Iskariot, til overprestene og sa: «Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere?» De betalte ham tretti sølvpenger. Og fra da av søkte han en anledning til å forråde ham.
(Matt 26:14-16)

120 dagslønner

Det var en del penger. Man regner med at dette dreier seg om sølvsekler, den eneste mynten som var akseptert blant de religiøse lederne i Jerusalem. 30 slike mynter tilsvarte 120 dagslønner. Så det er kanskje rundt 150 000 kroner.

I Matt 27, etter at Jesus er dømt, angrer Judas og ender opp med å kaste pengene inn i templet, før han tar selvmord. Prestene tok disse pengene og kjøpte en åker for dem til gravplass for pengene. Når Matteus forteller om dette, siterer han en profeti fra GT:

9 Slik ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia: De tok tretti sølvstykker, den pris han ble verdsatt til, han som Israels barn lot verdsette; 10 og de ga dem for pottemakerens åker, slik som Herren påla meg.
(Matt 27:9-10)

Vanskelig sitat…

Dette sitatet er ett av de vanskeligste å håndtere av dem alle.

Den største vanskeligheten er å forstå hvorfor Matteus sier at han siterer Jeremia. For det er vitterlig Sakarja 11:12-13 som er hovedteksten i dette sitatet. Det er mulig å finne noen små ekko av Jeremia-tekster, men det er likevel veldig rart at Matteus sier Jeremia.

En mulig forklaring er at Matteus benytter en sitatteknikk som var helt akseptabel på den tiden. Man kunne gjerne flette inn referanser fra flere steder i ett og samme sitat, og så henviste man til den som var vanskeligst å oppdage. Alle som kjenner Sakarja oppdager med en gang at Matteus henter sitatet derfra. Derfor tilskriver han sitatet Jeremia, for å sette leserne på sporet av at han også ønsker at de skal tenke litt på tekster i Jeremia som handler om kjøp av en åker – primært Jer 32, men muligens også Jer 18 og 19.

Det andre som gjør det hele vanskelig, er at det ikke er helt enkelt å forstå teksten i Sakarja 11. Men vi må gjøre et forsøk. Det som var viktig for Matteus, bør også være viktig for oss. La oss nå vende oss til Sak 11.

Sakarja sin tegnhandling

I avsnittet Sak 11:4-17 blir profeten bedt om å utføre en såkalt tegnhandling. Det skjer en del ganger i profetbøkene at Herren ber dem om å gjøre spesielle ting som skal være en type synlig forkynnelse. Mest kjent er kanskje profeten Hosea som giftet seg med en prostituert og brukte sine egne ekteskapsproblemer som modell for forholdet mellom Herren og Israel.

Sakarja blir bedt om å gå inn i gjeterbransjen. Han skal gjete de sauene som tilhørte templet og som man alte opp til å ofres. Det gjør han på en omsorgsfull måte og han kvitter seg også med noen dårlige gjetere. Men sauene ble leie av ham og Sakarja slutter å bry seg om dem og overlater dem til seg selv og dårlige gjetere. I vers 12-13 foreslår Sakarja for sine arbeidsgivere at de kan betale ham den lønnen de synes arbeidet hans er verd:

12 Jeg sa til dem: «Om dere finner det for godt, så gi meg lønnen min. Hvis ikke, så la det være.» Da veide de opp lønnen min, tretti sølvstykker. 13 Men Herren sa til meg: «Kast den inn i skattkammeret, den kostelige summen jeg er verdt for dem.» Og jeg tok de tretti sølvstykkene og kastet dem inn i Herrens hus, i skattkammeret.
(Sak 11:12-13)

30 sølvpenger

De beslutter altså å betale ham 30 sølvpenger for jobben – det som etter loven er verdien av en slave. Med andre ord virker det hele litt ironisk. Poenget er å få fram at jobben han har gjort ikke blir verdsatt i det hele tatt.

Denne litt rare tegnhandlingen forstår vi best som en slags dramatisering av Herrens forhold til folket i årene før Jerusalems fall i 587 f.Kr. Sakarja virket etter dette, så trolig er det et historisk tilbakeblikk og poenget er å si noe om hvordan folket har vært og gjennom det advare dem om ikke å falle tilbake i gamle handlingsmønstre.

I det gamle Midtøsten var det vanlig å omtale konger som gjetere. Så det er trolig snakk om hvem som er konge over folket. Herren har forsøkt å gjete dette folket og han har forsøkt å gjøre det på en god måte. Men folket ble lei og avviste ham. Som straff har Herren trukket tilbake sin godhet mot folket og overlatt det til fiender som ikke ville dem godt. Dette er noe folket har friskt i minne på Sakarjas tid, snaut 70 år etter Jerusalems fall.

Med dette som bakteppe kan vi nå vende tilbake til Matteus. Det at 30 sølvpenger var nok for at Judas var villig til å svikte Jesus, ser Matteus som en klar oppfyllelse av dette ordet i Sak 11.
På samme måte som israelsfolket i GT gang på gang avviser Gud og hans ønske om å være deres herre og konge, blir også Jesus, Guds utsendte Sønn og Messias, avvist. Like lite som Herren blir verdsatt i Sak 11, blir Jesus verdsatt.

Verdien av Jesu liv var ikke 30 millioner kroner, men 30 sølvpenger.

En historie om avvisning

Historien om Jesu liv er også en historie om avvisning. Det er noe Jesus selv understreker flere ganger. Tenk bare på hva han sier når han ser utover Jerusalem og feller tårer på grunn av deres motvilje mot ham:

«Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke»
(Matt 23:37).

 Så mye er et liv verdt

Og da lærer vi også hva slags verdi Gud setter på våre liv. Det er ikke 30 sølvpenger, ikke 300 millioner kroner. Nei, Jesus måtte gå hele veien til korset. Så mye er ditt liv verdt for Gud. Han var villig til å dø for deg.

Adventskalender

Denne andakten er en del av adventskalenderen vår for 2015 som er produsert i sammarbeid mellom Preik.tv og ForOss.no

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Spørsmål til samtale:

  • Hva fikk denne andakten deg til å tenke på?
  • Hvor mye er et liv verdt?
  • Hva tenker du gjør et menneske verdifullt?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!