Hvordan kan jeg forstå det jeg leser i Bibelen?

Forstår du det du leser i Bibelen?

Bibelen er en gammel bok. Den ble skrevet i en annen kultur og på et annet språk, av mennesker som levde i en helt annen tid enn oss. Hvordan kan vi forstå det vi leser i Bibelen?

Andreas Evensen, daglig leder i ImF-UNG, gir deg i denne andakten 5 nøkler som kan gi deg bedre forståelse av Bibelen.

5 nøkler som kan hjelpe deg til å forstå Bibelen bedre

 1. Be til Gud
 2. Les sammen med andre
 3. Les Bibelen i sammenheng
 4. De klare sammenhengene opplyser de uklare
 5. Vær på jakt etter Jesus

Last ned:

 1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Apostlenes gjerninger 8.30-31

Filip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han: «Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå», sa han, «når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Filip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham.

Salme 119.18

Åpne øynene mine så jeg kan se
det underfulle i din lov!

Paulus’ andre brev til Timoteus 3.16-17

Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

Peters andre brev 1.21

For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.

Paulus’ brev til romerne 15.4

Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.

Spørsmål til samtale og refleksjon:

 • Hvordan var din umiddelbare reaksjon på andakten?
 • Synes du det er vanskelig å forstå det du leser i Bibelen?
 • Bruker du noen av de “nøklene” Andreas snakket om?
 • Hvilken “nøkkel” er lettest å bruke?
 • Hvilken “nøkkel” er vanskeligst å bruke?
 • Er det noe mer du kan gjøre for å forstå det du leser i Bibelen?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!