Hvordan stiller du deg til Jesus?

3 personer på Golgata

Når Jesus dør på korset ser vi at det finnes to ulike måter å stille seg til Jesus. En kan spotte Jesus, eller en kan tilbe Jesus. Hvordan en stiller seg til Jesus som dør på korset, får store konsekvenser for hvordan en møter døden på.

Torgeir Skrunes deler noen tanker om det mest sentrale i Bibelen.

Hvordan stiller du deg til Jesus?Hvordan stiller du deg til Jesus?

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Evangeliet etter Lukas 23.32-43

Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der, den ene på høyre side av ham og den andre på venstre. Men Jesus sa: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg. Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. «Andre har han frelst», sa de, «la ham nå frelse seg selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte!» Også soldatene hånte ham. De kom og rakte vineddik opp til ham og sa: «Er du jødenes konge, så frels deg selv!» For det var satt en innskrift over ham: «Dette er jødenes konge.»

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.»

Spørsmål til samtale:

  • Hva tenker du om hvordan røverne på korset oppførte seg?
  • Hvilke ulike måter å dø på snakket Torgeir om?
  • I filmen Gladiator sier Maximus: ”Brothers, what we do in life… echoes in eternity.” Hva tenker du om dette?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!