Hvorfor er det viktig å være med i en menighet?

Har du lurt på hvorfor det å være med i en menighet er viktig?

Tenkt: “Kan jeg ikke bare leve som kristen for meg selv?”

Da bør du se denne videoandakten der Britt Solveig Oleivsgard deler noen viktige vers fra Bibelen om det kristne fellesskapet, og noen personlige erfaringer av hvorfor det er bra å være med i en menighet.

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Apostlenes gjerninger 2.42-47
De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.


Paulus’ første brev til korinterne 12. 18-26

Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere». Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig; de andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.

Spørsmål til samtale:

  • Hvordan var din umiddelbare reaksjon på det Britt Solveig delte i andakten?
  • Hvordan kan det fellesskapet du er en del av bli mer likt det vi kan lese om i Apj 2?
  • Hvordan kan en finne et godt kristent fellesskap å være en del av?
  • Er det lett å komme inn som ny i det fellesskapet du er en del av?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!