Ikke rør…

Hvorfor gjør jeg av og til ting jeg ikke vil?

Har du noen gang sett et skilt der det står ”ikke rør”?

Hva får du lyst til å gjøre da?

For mange av oss er det slik at vi da får veldig lyst til å røre…

Hvorfor er det slik?

En kamp på innsiden

Som kristne kan vi av og til kjenne på en kamp inne i oss, når vi må velge mellom det vi vet er rett etter Guds vilje og det vi vet er mot Guds vilje. Hva handler dette om?

(PS: I Bibelen kalles dette ofte for kjøttets natur og åndens natur. Eller det gamle og det nye menneske.)

Dette får du vite mer om i denne videoandakten.

Asle Håskjold Steinbru forklarer også litt om to viktige begrep i kristen tro; rettferdiggjørelse og helliggjørelse.

Rettferdiggjørelse
Noe som handler om relasjonen din til Gud.

Helliggjørelse
En prosess som starter når du begynner å tro.

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her

Aktuelle bibelvers:

Paulus’ brev til romerne 7. 15-20

For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg.

Paulus’ brev til galaterne 5. 17

For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil.

Brevet til hebreerne 12. 1-2a

Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, 2 med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.

Spørsmål til samtale:

  • Hva var din umiddelbare reaksjon på andakten?
  • Har du sett et slikt “ikke rør” skilt? Hvordan gikk det?
  • Hva fikk denne andakten deg til å tenke på?
  • Har du hørt andakter om dette med den gamle og den nye naturen før?
  • Har du noen gang tenkt slik som Paulus “Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg.”?
  • Hva var tipset fra Asle om hva vi bør gjøre for å “lytte mest” til den nye naturen?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!