Jesu oppstandelse

Hvorfor er Jesu oppstandelse viktig for kristen tro?

Hva har det egentilg å si for kristen tro, dersom Jesus ikke sto opp fra de døde?
Det er ganske avgjørende…

“Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom.”
Dette sier Paulus i sitt første brev til korinterne.

Er oppstandelsen troverdig ?

Ruben Lie Monsen ser på noen grunner til å stole på oppstandelsen som en historisk hendelse.

  • Det var vitner til oppstandelsen
  • Disiplene ble totalt forandret

Vil du studere dette nærmere?

Da kan du sjekke ut videoene fra God: new evidence
Her er det mange gode ressurser som handler om Jesus!

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Paulus’ første brev til korinterne 15.3-7

For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot,
at Kristus døde for våre synder etter skriftene,
at han ble begravet,
at han sto opp den tredje dagen etter skriftene,
og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv.
Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn.
Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene.

Paulus’ første brev til Timoteus 1.15

Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største

Spørsmål til samtale:

  • Var det noe spesielt i denne andakten du la spesielt merke til?
  • Hvorfor er oppstandelsen så viktig for kristen tro?
  • Finnes det gode grunner til å stole på at Jesus sto opp?
  • Hva skal til for at du skal tro på oppstandelsen?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!