Jesus vil at du skal følge ham

Men hva betyr det egentlig å følge Jesus?

Å følge Jesus er å lytte til det Jesus sier, og å gjøre det han sier at vi skal gjøre.

Men hvordan ser dette ut i praksis?

I denne andakten deler Eivind Landro noen tanker om det å følge Jesus.

Denne andakten er Del 2 i Eivind Landro sin serie som heter: Hva vil Jesus med deg?

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Evangeliet etter Matteus 16.24-25
Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.
For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.

Evangeliet etter Matteus 7.24-27
Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.»

Spørsmål til samtale:

  •  Vi mennesker tilber ofte det skapte i stede for skaperen. Kan du gi et eksempel på dette?
  • ”Livet kommer fra døden” – Hva mente Eivind med denne påstanden?
  • Hva er det Jesus vil at vi skal ”dø bort fra”?
  • Hvorfor er dette viktig dersom vi skal følge Jesus?
  • Hva vil det si å ha Jesus som våre Herre?
  • Hva er det mest utfordrende med å følge Jesus?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!