Jesus vil at du skal representere Gud

Hvordan kan vi representere Gud?

Vi representerer Gud i et fellesskap med andre
Vi er Guds folk. Det kan vi ikke være på egen hånd. Derfor er det så viktig at av er en del av et kristent fellesskap, en kirke.

Vi er kirken

Kirken er ikke et hus du går til, men det er et fellesskap du er en del av.

Jesus bor i de som tror

Jesus vil at vi som et fellesskap av kristne, skal forsete å gjøre de gjerningene som Jesus gjorde

Et godt fellesskap

Det er ikke likegyldig hvordan fellesskapet av kristne er. Jesus ber enhet blant de som tror. Slik at menneskene rundt oss får et glimt av Jesus gjennom vårt fellesskap.

Jesus vil at vi skal være hans kropp på jord.

Du kan ikke forandre verden på egenhånd.
Du trenger et fellesskap å være en del av.

Har du funnet din plass i et slikt fellesskap?

Denne andakten er Del 4 i Eivind Landro sin serie som heter: Hva vil Jesus med deg?

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Paulus’ første brev til korinterne 12.27

Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham.

Evangeliet etter Johannes 17.21-23

Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.

Spørsmål til samtale:

  • Hvordan kan vi representere Gud?
  • Hvorfor er det viktig med enhet i et kristent fellesskap?
  • Hva betyr “enhet” i et kristent fellesskap, må en alltid være enig om alt?
  • “Vi er Jesu hender og føtter her på jord”, hva tenker du om denne påstanden? Hvordan ser det ut i praksis?
  • Hvorfor er det viktig å være en del av en kirke/kristent fellesskap?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!