Jesus vil at du skal være hans disippel

Hva er en disippel?

Disippel (fra latin: elev, lærling)

Jesus vil være din læremester

Vil du være Jesus sin disippel og lære av han?

Du har du mye spennende i vente!

Jesus vil også lære deg hvordan du kan gjøre nye mennesker til disipler.

Hva innebærer det å gjøre noen til en disippel?

Du får noe av svaret i denne videoandakten!

Denne andakten er Del 5 i Eivind Landro sin serie som heter: Hva vil Jesus med deg?

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Evangeliet etter Matteus 28.18-20

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Apostlenes gjerninger 1.8

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

Evangeliet etter Matteus 18.20

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»

Spørsmål til samtale:

  • Hva tenker du på når du hører ordet ”disippel”?
  • Hva kan vi lære av de ulike fellesskapene Jesus hadde med disiplene?
  • Hvorfor er det viktig med de små disippelgruppene?
  • Hvem kan du være med å disippelgjøre?

Noe å tenke på

Christianity without discipleship is always Christianity without Christ.
-Dietrich Bonhoeffer

Being a Christian is not about us; it’s about Jesus. Spiritual formation is about the life of Jesus being made visible in our bodies; it’s about engaging the Spirit because we are hungry for God; it’s about being disciples so that Jesus can pour his life into us. It’s about learning to love God with our heart, mind, body, and soul. It’s about having the courage to actually follow Christ — to place one foot in front of the other, to dare to live a life of grace.
– Derek Maul

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!