Jul handler om fellesskap

Vet du hva jul handler om?

I denne andakten deler Espen Andreas Hasle noen tanker om at Jul handler om fellesskap med Gud og mennesker.

Det er ikke godt å være uten et fellesskap.

Godt fellesskap er noe å se frem til. Men vi lever i en tid der fellesskap ofte går i stykker, og mange er ensomme.

Juleevangeliet gir håp.
Julen kan gi oss håp om en nytt fellesskap med Gud.
Gud bryter inn i verdenshistorien for å gjenopprette fellesskapet mellom Gud og mennesker.

Vi er ikke alene lenger, Jesus har komt til oss!

Det er et godt julebudskap til alle!

Last ned:

 1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Evangeliet etter Lukas 2.4-11
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn.

Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.

Spørsmål til samtale:

  • Hva er det beste med julen?
  • Hvorfor er det slik at noen ikke gleder seg til jul?
  • Hva kan vi gjøre for at julen skal bli god for alle?
  • Hva er det med juleevangeliet som kan gi oss håp?
  • Hvorfor er fellesskap med Gud så viktig?

Flere ressurser:

Vil du høre den sangen som Espen siterte fra?
Da kan du lytte til den her:

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!