Langfredag – Tema: Jesus døde for meg. Punktum.

Tema: Jesus døde for meg. Punktum.

På langfredag døde Jesus på korset, og ved troen på ham er vi som var syndere blitt rettferdige for Gud. Det er ikke noe vi skal trekke fra eller legge til. Gud viser sin kjærlighet til oss på korset, og det er denne ubetingede kjærligheten og frelsen som forvandler oss. Andreas deler sin oppdagelse av dette da han leste Romerbrevet 5,6-9.

Preiketekst: Rom 5,6-9

Lesetekster:

Bruk anledningen til å lese i Bibelen om påsken. Her finner du et utvalg tekster både fra det gamle og det nye testamentet. Det er lange tradisjoner for å lese hele lidelseshistorien under gudstjenester og møter langfredag, og dette kan du også gjøre selv eller sammen med andre.

Andaktstekst:

Rom 5,6-9
Andre tekster fra det nye testamentet: Matt 26,30-27,58 (parallell-tekster: Mark 14,26-15,37; Luk 22,39-23,49; Joh 18,1-19.37)
Tekster fra det gamle testamentet: Jes 52,13-53,12; Salme 22 (som Jesus ba da han var på korset)

Spørsmål til refleksjon og samtale:

Som en hjelp til å reflektere over det du har hørt i andakten og anvende innholdet i eget liv, kan du bruke følgende spørsmål. De kan også brukes til samtale med andre.

  • I andakten får vi høre at Jesu død på korset viser oss både Guds forhold til synden og til synderen. Hva menes med dette? Hva betyr det for deg?
  • Andreas deler sin oppdagelse av korsets betydning i andakten. Reflekter over hvilke oppdagelser du har gjort i Guds ord, og hva Gud har vist deg, og del det med noen rundt deg.
  • Ved troen bytter vi plass med Jesus. Han tok alt vårt, og vi får alt hans. Hva er “alt vårt” som han tok på seg, og hva er “alt hans” som vi får/har? Bruk Rom 5,6-9 som et utgangspunkt.

Andre relevante preik.tv-andakter:

Ressurser til familien:

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!