Livet er som en telttur

Liker du å være på telttur?

Telttur. Hva tenker du på når du hører det ordet? Det kan være veldig kjekt på telttur, men det kan også være veldig kjedelig. Min påstand er at uansett om det er en fin telttur, eller en dårlig, så er det alltid godt å komme i hus.

Er du enig?

Viss ikke får du reise på en skikkelig lang telttur, så får vi snakkes om et år eller to…

Teltmakeren Paulus

Paulus var ikke «bare» en misjonær, han var også en teltmaker. Han hadde altså veldig god peiling på dette med å bo i telt.

I Paulus’ andre brev til korinterne skriver han noe om at livet kan være som en telttur. Og på samme måte som et telt blir slitt etter en del år, så blir kroppen vår mer og mer slitt, dess lengre vi lever.

Du har kanskje kjent dette?

Behov for en ny boilig

Paulus trøster oss med at vi skal ikke bo i telt for alltid. Vi har noe bedre i vente. Et hus i himmelen. Paulus har skrevet til korinterne om dette før, i det første brevet han sende til dem.

Der skriver han at når Jesus kommer igjen skal «vi skal bli forvandlet».

Og i brevet til filipperne skriver Paulus om at Jesus skal forvandle den skrøpelige kroppen vi har og gjøre den lik med den kroppen han selv har.

Det skal bli spennende!

Når teltturen er slutt

Da går vi fra å være på telttur i en skrøpelig kropp, til å være hjemme i et solid hus.

En nyskapt kropp som ikke vil forfalle.

Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg finner trøst i dette.

Om det er de dagene kroppen verker med «manflu» eller jeg kjenner andre tegn på at kroppen ikke er helt i vater.

Hvordan er det med deg?

Ser du på livet som en telttur?

Se flere andakter med Kjetil Fyllingen her.

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Paulus’ andre brev til korinterne 5.1

For vi vet at om det rives ned, dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus, som ikke er gjort med hender.

Paulus’ første brev til korinterne 15.51-52

Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, 52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.

Paulus’ brev til filipperne 3.20-21

Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.

Spørsmål til samtale og refleksjon:

  • Har du en god historie fra en telttur?
  • Hva er det beste med å være på telttur?
  • Er det godt å komme i hus etter en slik tur?
  • Hvorfor tror du Paulus bruker dette bilde med telt?
  • Hva ligger det i at vi skal bli forvandlet og lik den kroppen Jesus har?
  • Hva er oppdraget vårt mens vi er på telttur?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!