Livet er som et puslespill

Hvilke brikker har du fått?

Hvordan ønsker Gud å bruke deg og ditt liv?

Livet er som et puslespill, du ser kanskje ikke hele bilde fra starten av. Men bit for bit vil Gud bruke ditt liv for å nå nye mennesker med evangeliet.

I denne videoandakten får du høre mer om at livet er som et puslespill.

Marit Nesse er gründeren og leieren av Edel formidling. Du kan lese mer om hva hun gjør på edelformidling.no

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Apostlenes gjerninger 8. 26-31

En engel fra Herren talte til Filip og sa: «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza.» Dette er en øde strekning. Filip gjorde seg i stand og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embetsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa Ånden til Filip: «Gå bort til vognen og hold deg tett opptil den.» Filip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han: «Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå», sa han, «når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Filip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham.

Paulus’ brev til romerne 10.13-14

Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?

Paulus’ brev til romerne 10.17

Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.

Spørsmål til samtale:

  • Hva kan vi lære av historien om Filip og den etiopiske hoffmannen?
  • Hvorfor git ikke Gud oss “hele bilde” med en gang?
  • Hvordan tror du Gud vil bruke deg og ditt liv?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!