Menighetens kall er å følge Jesus

Hva er menighetens kall?

«Følg meg,» sa Jesus. Dette kallet er fortsatt kjernen av hva det vil si å være en disippel, en etterfølger av Jesus. Når alt kommer til alt, er det dette som er er menighetens kall og det vi ønsker:

Å følge Jesus og gi andre mennesker et møte med ham – så de også blir hans disipler.

Daglig leder i Tro & Medier (tidligere Familie & Medier), Jarle Haugland, deler noen tanker om hvordan du kan møte mennesker og media på en god måte. Tips nr 12: Menighetens kall er å følge Jesus

Del gjerne denne andakten

Dersom du tror at andre trenger å få høre det som Jarle snakket om er det flott om du deler denne videoen!

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Matt 1,16-18

En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem: «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» Straks lot de garnet ligge og fulgte ham.

Hebr 12,1-2a

Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.

Paulus’ brev til galaterne 2,19b-20

Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.

Spørsmål til samtale og refleksjon:

  • Hvordan var din umiddelbare reaksjon på andakten?
  • Hva kan hinde oss i å følge Jesus?
  • Hva betyr det å følge Jesus?
  • «Bibel, bønn, det kristne fellesskapet er dypest sett bare redskaper til å følge Jesus og ære Gud», sier Jarle i videoen. Hva tror du han mener med det? Er det slik at disse fire noen ganger blir målet i seg selv?

LagreLagre

LagreLagre

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!