Du lever på en misjonsmark, ikke en slagmark

Vi lever på en misjonsmark

Daglig leder i Familie & Medier, Jarle Haugland, deler noen tanker om hvordan vi kan møte mennesker på en god måte. Tips nr 3 er: Samfunnet er en misjonsmark, ikke en slagmark.

Hvordan preger dette måten vi møter andre mennesker?

Vi har ikke fokus på å vinne «våre» kamper for hva vi liker eller ikke. Vi bærer med oss Jesu hjerte, som kom for «å søke og frelse det som var fortapt».

Når vi ser på verden rundt oss som en misjonsmark, må vi forstå kulturen, ha respekt for den og søke klokskap og visdom til å være et vitne om Jesus i våre ord og arbeidsmetoder.

Del gjerne denne andakten

Dersom du tror at andre trenger å få høre det som Jarle snakket om er det flott om du deler denne videoen!

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Evangeliet etter Lukas 19.10

For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.

Spørsmål til samtale og refleksjon:

  • Hvordan var din umiddelbare reaksjon på andakten?
  • Hva er forskjellen på en misjonsmark og en slagmark?
  • Hva skjer om vi ser på verden som en slagmark?
  • Hvordan kan vi bli mer bevisst på at vi lever på en misjonsmark?
  • Hva er Jesus sitt “hjerteslag”?
  • Hvordan kan vi bære med oss dette “hjerteslaget” i vår hverdag?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!