Når hadde du sist en samtale om kristen tro?

Er det lenge siden du hadde en samtale om kristen tro med noen?

Hvorfor er det slik at det for mange av oss er så vanskelig å snakke med andre om kisten tro?

I denne videoen ser Karl-Johan Kjøde nærmere på 5 grunner til at vi ofte styrer unna samtaler om kristen tro.

Du får også tips om hvordan du kan gå frem for å dele troen din på en god måte.

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Evangeliet etter Matteus 5 14-16

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Paulus’ brev til romerne 10. 13-14

Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?

Apostlenes gjerninger 4.20 

Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.

Spørsmål til samtale og refleksjon:

  • Hva var mest tankevekkende i denne andakten?
  • Synes du at det er vanskelig å snakke med andre om kristen tro?
  • Var det noen av punktene i andakten du kjente deg igjen i?
  • Hva synes du om løsningene som Karl-Johan kommer med?
  • Hvorfor er det viktig at vi snakker med vennene våre om det vi tror på?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!