Ny status: Rettferdiggjort

Hva betyr rettferdiggjort?

Går det an å være litt kristen? Eller litt frelst? Det er det samme som å spørre: Går det an å være litt gravid? Svaret er nei, enten er du det, eller så er du det ikke. Bibelen beskriver det å være kristen som å være rettferdiggjort. Men hva betyr det egentlig?

I denne andakten deler Maria Celine Lundeby noen tanker om det å være rettferdiggjort

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Romerbrevet 3,22-24

Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.

Romerbrevet 4,1-5

Hva skal vi da si om Abraham, vår jordiske stamfar? Hva oppnådde han? Dersom han ble rettferdig ved sine gjerninger, da hadde han jo noe å være stolt av. Men overfor Gud har han ikke det. For hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror.

Galaterbrevet 2, 16

Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.

1 Johannesbrev 1,8-10

Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.

Efeserbrevet 2,4-10

Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

2 Timoteusbrev 1,9-10

Han har frelst oss
og kalt oss med et hellig kall,
ikke på grunn av våre gjerninger,
men etter sin egen vilje og nåde,
som er gitt oss i Kristus Jesus
fra evighet av,
og som nå er blitt åpenbart
ved at vår frelser Kristus Jesus kom til jord.
Han har gjort ende på døden
og ført liv og udødelighet
fram i lyset ved evangeliet.

Spørsmål til samtale og refleksjon:

  • Går det an å være bare litt kristen eller helt superkristen?
  • Hva betyr det for deg at du er rettferdiggjort?
  • Hvordan kan du vite at du er rettferdiggjort?
  • Hva sier teksten du leste om hvordan Gud ser på deg?
  • Hvordan kan vi bli trygge på at alt er gjort ferdig, og det eneste vi kan gjøre er å ta i mot?

Kjøp boken

Få med deg flere andakter av Maria Celine Lundeby.
Løp til din lokale bokhandel, eller klikk på bilde under, og kjøp andaktsboken “Ferdig prestert“!

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!